امروز:

مجموعه کامل ترین اس ام اس فاز غم و افسردگی

صدای گریه همسایه می‌آید نمی‌دانم دیوارها نازک شده اند یا دردها بزرگ....اس ام اس افسردگی غمگین میگن بعد از یه دل سیر گریه خواب بدجور میچسبهسؤالی دارم از توخوابیدن بعد از به گریه انداختن کسی هم همونقدر میچسبه که هر شب تکرارش می کنی....اس ام اس افسردگی اخیر بی من اگر آرامیمن نمیخواهم که کنار من باشی....اس ام اس افسردگی و تو کاش میدانستی چه لذتی دارد وقتی که می‌شود خیانت کرد ولینکرد....اس ام اس های افسردگی نهنگی برای خودکشیبه ساحل زدکمی آنطرف ترانسانی به دریا....اس ام اس افسردگی اخیر آنگاه که زمان مرگم فرا رسد،کسی که باید بمیرد منم، پس بگذار آنطور که می خواهم زندگی کنم....اس ام اس افسردگی همۀ وقت} سکوت نشان رضایت نیسگاهی سکوت بوی رفتن می‌دهد....اس ام اس افسردگی غمگین هرچه فکر می‌کنمشعری به ذهنم نمی رسدگاهی اوقات ، دلمبرای حافظ میسوزد....اس ام اس افسردگی اخیر به شوق دیدارت چه آب و جارویی راه انداخته اند ، چشمہا و مژه هایم....اس ام اس افسردگی غمگین کاش میشد مردمانند راه رفتن..خوابیدن خریدکردن کاش میشد خواست ومرد....اس ام اس های افسردگی آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض می‌کننداز آدم های یک ساعت دیگر میترسمچون درگیر هزاران ثانیه اندثانیه هایی که در هرکدامرنگی دگر به خود می‌گیرند....اس ام اس افسردگی غمگین نفس کشیدم و گفتی زمانه جانکاه هستنفس نمی‌کشم ,این آه از پی آه هست....اس ام اس افسردگی دنیای بی تومانند صبح بهاری بی گنجشک؛نه این که جذاب نباشد جذاب نیست....اس ام اس افسردگی غمگین گاهى بخاطرم ماندن را تحمل کنرفتن از دست همۀ برمى آید....اس ام اس افسردگی اخیر چشم خود را به دست خود بستمتا عذاب سبک ترى باشىتا در اندوه رفتنت باشمتا در آغوش دیگرى باشى....اس ام اس افسردگی کمرش را بشکنیداما غرورش را نشکنیدمردی که گریه میکنددیگر چیزی برای شکستن ندارددست از اذیت کردنش بردارید....اس ام اس های افسردگی این جا اینقدر دروغ می‌گویند واینقدر دردروغ هایشان شاعر می‌شوند که نمى دانم در این سرزمین با اینهمه فریب..چگونه ست که دلم هنوز خواب باران را دوست دارد

مجموعه کامل ترین اس ام اس فاز غم و افسردگی

مجموعه کامل ترین اس ام اس فاز غم و افسردگی 

اس ام اس های خوشگل و اخیر روز را در آلبوم زیر مشاهده نمایید که عاشقانه و غمگین میباشند. شما می‌توانید با موضوع افسردگی برترین متن ها را در زیر پیدا کنید.

 

صدای گریه همسایه می‌آید نمی‌دانم دیوارها نازک شده اند یا دردها بزرگ
.
.
.
.
اس ام اس افسردگی غمگین
میگن بعد از یه دل سیر گریه خواب بدجور میچسبه
سؤالی دارم از تو
خوابیدن بعد از به گریه انداختن کسی هم همونقدر میچسبه که هر شب تکرارش می کنی
.
.
.
.
اس ام اس افسردگی اخیر
بی من اگر آرامی
من نمیخواهم که کنار من باشی
.
.
.
.
اس ام اس افسردگی
و تو کاش میدانستی چه لذتی دارد وقتی که می‌شود خیانت کرد ولی
نکرد
.
.
.
.
اس ام اس های افسردگی
نهنگی برای خودکشی
به ساحل زد
کمی آنطرف تر
انسانی به دریا
.
.
.
.
اس ام اس افسردگی اخیر
آنگاه که زمان مرگم فرا رسد،کسی که باید بمیرد منم، پس بگذار آنطور که می خواهم زندگی کنم
.
.
.
.
اس ام اس افسردگی
همۀ وقت} سکوت نشان رضایت نیس
گاهی سکوت بوی رفتن می‌دهد
.
.
.
.
اس ام اس افسردگی غمگین
هرچه فکر می‌کنم
شعری به ذهنم نمی رسد
گاهی اوقات ، دلم
برای حافظ میسوزد
.
.
.
.
اس ام اس افسردگی اخیر
به شوق دیدارت چه آب و جارویی راه انداخته اند ، چشمہا و مژه هایم
.
.
.
.
اس ام اس افسردگی غمگین
کاش میشد مرد
مانند راه رفتن..خوابیدن خریدکردن کاش میشد خواست ومرد
.
.
.
.
اس ام اس های افسردگی
آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض می‌کنند
از آدم های یک ساعت دیگر میترسم
چون درگیر هزاران ثانیه اند
ثانیه هایی که در هرکدام
رنگی دگر به خود می‌گیرند
.
.
.
.
اس ام اس افسردگی غمگین
نفس کشیدم و گفتی زمانه جانکاه هست
نفس نمی‌کشم ,این آه از پی آه هست
.
.
.
.
اس ام اس افسردگی
دنیای بی تو
مانند صبح بهاری بی گنجشک؛
نه این که جذاب نباشد جذاب نیست
.
.
.
.
اس ام اس افسردگی غمگین
گاهى بخاطرم ماندن را تحمل کن
رفتن از دست همۀ برمى آید
.
.
.
.
اس ام اس افسردگی اخیر
چشم خود را به دست خود بستم
تا عذاب سبک ترى باشى
تا در اندوه رفتنت باشم
تا در آغوش دیگرى باشى
.
.
.
.
اس ام اس افسردگی
کمرش را بشکنید
اما غرورش را نشکنید
مردی که گریه میکند
دیگر چیزی برای شکستن ندارد
دست از اذیت کردنش بردارید
.
.
.
.
اس ام اس های افسردگی
این جا اینقدر دروغ می‌گویند واینقدر دردروغ هایشان شاعر می‌شوند که نمى دانم در این سرزمین با اینهمه فریب..چگونه ست که دلم هنوز خواب باران را دوست دارد

 

 

منبع مطلب :

http://www.parsnaz.ir/


نوشته شده در : دوشنبه 15 خرداد 1396  توسط : bache mosalmoon.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic